تعداد اعضای تخصصی و غیر تخصصی زمین شناسی استان بوشهر 1396

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

گروه زمین شناسی استان بوشهر    

از : گروه آموزشی  زمین شناسی  استان بوشهر                                      

به: دبیرخانه راهبری کشوری درس زمین شناسی

موضوع: تعداد اعضای تخصصی و غیر تخصصی زمین شناسی استان بوشهر 1396

با عرض سلام و احترام

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه  کشوری درس زمین شناسی،  گروه زمین شناسی استان بوشهر ضمن تشکر و قدر دانی از دبیرخانه محترم ، به استحضار می رساند که در بخش مربوط به نظارت بر فرآیند آموزشی (نظارت بالینی) گروه زمین شناسی استان تعداد دبیران تخصصی و غیر تخصصی درس زمین شناسی خود را به شرح ج زیر خدمتتان ارسال می نماید.

موضوع

تعداد دبیران تخصصی

تعداد دبیران غیر تخصصی

مجموع

دبیران زمین شناسی استان بوشهر

            14

16

30

درصد

46

54

100 درصد

با تقدیم احترام

سید قاسم غریب زاده

سرگروه زمین شناسی استان بوشهر

1396 مهرماه