شیوه نامه نظارت بالینی

درخواست حذف این مطلب

با احترام ، به استحضار می رساندهمانند سال های گذشته ،  در سال تحصیلی جاری نیز یکی از فعالیتهای مهم و مشترک دبیرخانه راهبری درس زمین شناسی  وانسان ومحیط زیست و نیزگروه های آموزشی استانها،شهرستانهاومناطق سراسرکشور،راهبری حرفه ای معلمان ونظارت برفرآیندآموزشی (نظارت بالینی) است. لذا به منظور اجرای هماهنگ و صحیح این فعالیت توجه همکاران ارجمند را به موارد ذیل جلب می نماییم :

  1. بنا به درخواست دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت متبوع ، شایسته است سرگروه های محترم استان ها ، ضمن برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نظارت بالینی ، دبیران زمین شناسی و انسان ومحیط زیست و سرگروه های مناطق و  شهرستان های  استان خود را با اه و شیوه های نظارت بالینی آشنا نمایند.
  2. دبیرخانه راهبری ارتقای حرفه ای معلمان (مستقر در استان زنجان) ، برای بازدید و نظارت بر فعالیت آموزشی دبیران محترم در سال تحصیلی جدید ، یک برگ فرم استاندارد تهیه نموده که این فرم بایستی جایگزین فرم های قبلی گردد..
  3. ثبت دقیق مشخصات دبیر محترم ، آموزشگاه و بازدید کننده موجب خواهد شد تا در صورت نیاز به پیگیری های بعدی ورفع نواقص احتمالی ، امکان تماس و رفع مشکل وجود داشته باشد.لذا خواهشمند است همکاران محترم بازدید کننده به این امر توجه کافی داشته باشند.
  4. منظور از نظارت همتا ، بازدید حداقل یکی از دبیران هم رشته از کلاس دبیر و ارائه گزارش بر اساس فرم و شاخص های آن به سرگروههای درسی استان است ، لذا در این خصوص هرکدام از دبیران محترم زمین شناسی و انسان ومحیط زیست منطقه یا شهرستان می توانند در فرآیند نظارت همتا شرکت نمایند (خواه عضو گروه آموزشی باشند یا نباشند) ضمنا چنانچه برای نظارت همتا فرم جداگانه ای طراحی شود متعاقبا در همین بخش قرارداده خواهد شد.
  5. خواهشمند است در هنگام ارسال گزارش بازدید از مدارس ، فرم نظارت همتا را نیز به پیوست ارسال فرمایید .
  6. به منظور احترام به منزلت دبیران عزیز و زحمتکش ، خواهشمندیم از تکمیل فرم نظارت بالینی در حضور دانش آموزان یا شخص دبیر خودداری فرمایید.
  7.  لازم به ذکراست بررسی کیفیت فرمهای تکمیل شده توسط سرگروههای مناطق وشهرستانها،بعهده ی گروه استان بوده وازارسال آنهابه دبیرخانه خودداری نمایید .
  8. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی همکاران گرامی ، ابتدا به خود و سپس به کلیه ی برادران و خواهران گرانقدر یادآور می شویم که هدف از طرح نظارت بر فرآیند آموزشی و بازدید از مدارس و کلاس های درس ، رفع مشکلات احتمالی موجود و ارتقاء کیفیت آموزشی است . بنابراین در صورت برخورد با هرگونه مشکل یا نارسایی وظیفه داریم که مسئله را با آرامش ، گفتگوی سازنده و نیز برخورد ارشادی حل نموده و در همه حال خود را پشتیبان و یاور دبیران و دانش آموزان بدانیم .   
  9. برای دریافت فرم  بازدید بر روی لینک  زیر کلیک کنید:        

دریافت فرم  نظارت بالینی