فراخوان برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی درس زمین شناسی

درخواست حذف این مطلب

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

گروه زمین شناسی  استان بوشهر    

از : گروه آموزشی  زمین شناسی استان بوشهر                                      

به: دبیرخانه محترم راهبری کشوری درس زمین شناسی

موضوع: فراخوان  برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی درس زمین شناسی

با عرض سلام و احترام

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه  کشوری درس زمین شناسی،  گروه  زمین شناسی استان بوشهر ضمن تشکر و قدر دانی از  دبیرخانه محترم، با توجه به درخواست همکاران مبنی بر فرصت بیشتر به استحضار می رساند که  گروه زمین شناسی استان بوشهر قصد  برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی مربوط به مسایل زمین شناسی دارد . این فراخوان به اداره کل آموزش پرورش استان بوشهر ارسال گردیده است تا  به اطلاع کلیه شهرستانها و مناطق رسانده شود که تا پایان فروردین ماه  کارهای خود را به گروه زمین شناسی استان  بوشهر ارسال فرمایند

با تقدیم احترام

گروه زمین شناسی استان بوشهر