فراخوان برگزاری مسابقه ع از پدیده های زمین شناسی ویژه همکاران

درخواست حذف این مطلب

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

گروه زمین شناسی  استان بوشهر    

از : گروه آموزشی  زمین شناسی  استان بوشهر                                      

به: دبیرخانه محترم  راهبری کشوری درس زمین شناسی

موضوع: فراخوان  برگزاری مسابقه ع از پدیده های  زمین شناسی ویژه همکاران

با عرض سلام و احترام

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه  کشوری درس زمین شناسی،  گروه  زمین شناسی استان بوشهر ضمن تشکر و قدر دانی از اداره دبیرخانه محترم ، به استحضار می رساند که در بخش مربوط به برنامه های بومی، گروه زمین شناسی استان بوشهر قصد برگزاری مسابقه ع از پدیده های  زمین شناسی استان بوشهر دارد. این فراخوان به اداره کل آموزش پرورش استان بوشهر ارسال گردیده است تا  به اطلاع کلیه شهرستانها و مناطق رسانده شود که تا پایان فروردین ماه  کارهای خود را به گروه زمین شناسی استان  بوشهر ارسال فرمایند

                                                                                         

با تقدیم احترام

گروه زمین شناسی استان بوشهر